Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Jobba med valobservation i utlandet

Sverige skickar med jämna mellanrum observatörer till andra länder för att observera olika typer av val. Det är Folke Bernadotteakademin som rekryterar, utbildar och sänder ut de svenskar som för EU:s och OSSE:s räkning deltar i internationella valobservationsinsatser över hela världen. Även riksdagen skickar regelbundet ledamöter som valobservatörer till andra länder.