Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Vissa personer får rösta med bud

Man kan rösta med bud om man är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal. Man kan också rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. De som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt.

Det krävs särskilt material för att rösta med bud

Material för budröstning kan beställas hos Valmyndigheten eller kommunen. Valsedlar kan väljaren eller den som hjälper väljaren hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa från partierna.

Bara vissa personer får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammalt. Följande personer kan vara bud:

  • väljarens make eller sambo,
  • väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon,
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter,
  • lantbrevbärare, samt
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Har väljaren ingen som kan vara bud? Kontakta kommunen i god tid för att kunna få rösta med ambulerande röstmottagare.

Läs mer om ambulerade röstmottagning

Väljaren ska själv göra i ordning rösten

Väljaren gör själv i ordning sin röst genom att lägga en valsedel för varje val i ett valkuvert och stänga kuverten. Första dag en budröst får göras iordning är 24 dagar före valdagen. Vid omval gäller 10 dagar före dagen för omvalet.

Valkuvertet ska läggas ner i ytterkuvert inför vittne och bud

Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Inför vittnet och budet lägger väljaren ner valkuverten i ytterkuvertet för budröst och klistrar därefter igen ytterkuvertet. Sedan fyller väljaren, vittnet och budet i vissa uppgifter på ytterkuvertet. Alla uppgifter på båda sidorna av kuvertet måste fyllas i.

Budet lämnar in rösten

Budet tar därefter ytterkuvertet och lämnar in det på något av följande ställen:

  • I väljarens vallokal på valdagen. Namnet på vallokalen står på väljarens röstkort.
  • I en lokal där man kan förtidsrösta. Kontakta kommunen för att få information om vilka röstningslokaler som finns och när de har öppet.

Budet ska kunna visa en id-handling när han eller hon lämnar in budrösten. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste väljarens röstkort också lämnas in.