Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Vad händer efter valet?

Återbetalning för valsedelstryckning

Om ett parti får mer än 1% av alla röster i riksdagsvalet eller valet till Europaparlamentet kan de få tillbaka en del av kostnaden för valsedelstryckningen. Samma gäller för partier som blir invalda i kommun- eller landstingsfullmäktige.

Partiet får tillbaka en summa som motsvarar kostnaden för tryckning av valsedlar till ett antal som uppgår till tre gånger antalet röstberättigade i den riksdagsvalkrets, den kommun eller det landsting som de beställt valsedlar för. Har partiet köpt fler valsedlar får de inte tillbaka hela sitt utlägg.

De som blir invalda

De som blir invalda som ledamöter och ersättare får hemskickat ett bevis på att de blivit valda.

Olika datum gäller för de nya ledamöternas tillträde, beroende på var man blivit invald.

Om någon avgår eller avlider under valperioden utser länsstyrelsen (till kommun- och landstingsfullmäktige) och Valmyndigheten (till riksdagen och Europaparlamentet) nya ledamöter respektive ersättare.

Automatiskt anmält deltagande vid nästa val

En nyhet från och med 2018 års val är att de partier som blir invalda i en församling anses ha anmält deltagande i kommande val.

Läs mer om anmälan om deltagande i val