Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Partistöd

Partistöd för partier invalda i riksdagen betalas ut av riksdagen. Läs mer på riksdagens webbplats. Partistödet regleras i ”lag om statligt stöd till politiska partier (SFS 1972:625)”.

Partistöd till partier invalda i kommun- eller landstingsfullmäktige betalas ut av respektive kommun och landsting. Partistödet är dock frivilligt, läs mer i kommunallagens andra kapitel.