Start Det svenska valsystemet Tidigare val Om oss

Bilda parti

Informationen på webbplatsen är under omarbetning

Riksdagen har under 2013/2014 beslutat om omfattande ändringar i reglerna för val. Informationen på Valmyndighetens webbplats www.val.se är ännu inte helt uppdaterad och anpassad efter dessa ändringar. Detta arbete kommer att slutföras under 2015.
Läs mer om valsystem i förändring

Det finns inga regler om hur man bildar ett parti i Sverige, eller hur ett parti ska vara organiserat.

Bilda en ideell förening

En bra väg att gå om man är en grupp som vill starta parti är att först bilda en ideell förening. En sådan ska t.ex. ha styrelse, stadgar och ett namn. Mer information finns hos alla kommuner.

Om föreningen vill öppna konto på banken m.m. är tre personer minsta antal som måste vara med. Det är vanligt att föreningen vid bildandet utser en person som ska vara firmatecknare, dvs. den person som ska ha rätt att underteckna papper för föreningen.