Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Beställa valsedlar

De valsedlar som de flesta partier beställer är namnvalsedlar, dvs. valsedlar med både partiets namn och namn på kandidaterna.

Hur går det till?

Partierna beställer sina valsedlar från länsstyrelsen vid val till riksdag, landsting och kommun, och från Valmyndigheten vid val till Europaparlamentet.

Mer information om beställning av valsedlar publiceras i god tid innan valen 2018.

När?

Valmyndigheten beslutar om ett sista datum att beställa valsedlar inför varje val. Oftast brukar valsedlar beställas under våren det år det är val.

Vad får stå på valsedeln?

I Valförordningen (SFS 2005:874) har det bestämts hur en valsedel får se ut och vad som får stå på den. Till exempel får övriga id-uppgifter för partiernas kandidater vara ålder, yrke eller titel, adress samt partitillhörighet eller liknande uppgift. Varje kandidat får max 2 rader på valsedeln.

Vad kostar det?

Valmyndigheten beslutar inför varje val vad valsedlar ska kosta för partierna. Dock är principen att det ska vara självkostnadspris, dvs. att Valmyndigheten inte ska ta ut något extra utöver vad papper, tryck och frakt verkligen kostar.

Parti som är representerat i landstings- eller kommunfullmäktige får gratis valsedlar tryckta motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i det valområde där partiet är representerat (den sk fria kvoten). För riksdagsval gäller samma för parti som vid något av de två senaste valen fått minst en procent av rösterna i hela landet.