Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Anmäla deltagande i val

Nya regler från och med 2018 års val

Från och med 2018 års ordinarie val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige gäller följande nya regler. Reglerna nedan gäller inte för ett eventuellt extra val dessförinnan.

Samtliga partier som vill delta i val måste anmäla

Samtliga partier som vill delta i ett specifikt val ska skriftligen anmäla detta till Valmyndigheten i förväg.

Det finns dock två undantag till denna regel.

  • Ett parti som registrerat sin partibeteckning och anmäler sina kandidater för valet behöver inte anmäla sitt deltagande. Mer om anmälan av kandidater
  • Ett parti som är representerat i den beslutande församling som valet avser (riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, europaparlamentet) behöver inte heller anmäla sitt deltagande.  

Dessa partier anses redan anmälda till valet.

För vilka val gäller en anmälan om deltagande?

Om ett parti anmäls för val till riksdagen gäller anmälan också för alla övriga val. I övrigt gäller anmälan bara det val som anmälan avser.

När och hur ska partiet anmäla sitt deltagande?

En anmälan om deltagande ska ha kommit till Valmyndigheten absolut senast under fredagen fyra veckor före valdagen (30 dagar före valdagen). Av anmälan ska det framgå vilken partibeteckning partiet går till val under. En partibeteckning ska bestå av eller innehålla ord. Den får innehålla en partisymbol. Det ska också framgå av anmälan vilket val som anmälan gäller.

Krav på partibeteckning

En anmälan om deltagande i val ska inte registreras om partibeteckningen är förväxlingsbar med en annan beteckning som gäller i samma val. Den får inte heller registreras om den är förväxlingsbar med en beteckning som tidigare har varit registrerad och gällt för samma val men som avregistrerats för högst fem år sedan på grund av namnbyte.

Samtycke

En person som kandiderar för ett parti som anmält sitt deltagande i ett val ska skriftligen ha samtyckt till kandidaturen senast fredagen före valdagen. Om en väljare röstar på en person som inte har samtyckt till en kandidatur för ett visst parti ska namnet betraktas som obefintligt.

Mer om samtycke

Vad händer om ett parti inte anmäler sitt deltagande?

Valsedlar för ett parti som inte anmält sitt deltagande i rätt tid kommer att bedömas som ogiltiga, och kommer därför inte att delta i fördelningen av mandaten.