Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valprövningsnämndens beslut 2009

Innehållsförteckning

2009:5 Överklagande av valet till Sametinget den 17 maj 2009 (dnr 5-2009)
2009:12 Överklagande från AA av 2009 års val till Europaparlamentet (dnr 12-2009)
2009:13 Överklagande från AA av 2009 års val till Europaparlamentet (dnr 13-2009)
2009:14 Överklagande av Valmyndighetens beslut att fastställa utgången av valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009 (dnr 14-2009)
2009:15 Överklagande av Valmyndighetens beslut att fastställa utgången av valet till Europaparlamentet (dnr 15-2009)
2009:16 Överklagande från AA av 2009 års val till Europaparlamentet (dnr 16-2009)
2009:17 Överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 11 augusti 2009 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige i Simrishamns kommun (dnr 17-2009