Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämndens beslut publiceras här. De sorteras efter det år då beslutet togs. Besluten publiceras med viss fördröjning. Frågor om besluten och dess innehåll ska ställas till Valprövningsnämnden

Anonymiserade beslut

Med hänsyn till bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har samtliga namn på ensklida personer som förekommer i rättsfallen tagits bort och ersatts med "AA", "BB" etc.

Det finns 3 sätt att hitta i Valprövningsnämndens beslut

1. Läs volymerna en i sänder

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

2. Sök via sakregistret

Här finns ärendena indelade i ämnesområden (Ej 2008 och framåt).

Klicka här för att komma till sakregistret.

3. Använd vår sökmotor

Ange sökbegrepp och tryck Sök. Sökbegrepp kan tex vara ”parti”, ”valsedel”

Sökbegrepp:

Valprövningsnämndens beslut i tryckt version

Valprövningsnämndens beslut (referat) finns utgivna i samlingsvolymer för åren 1975-1977, 1978-1980, 1981-1983, 1984-1986, 1987-1989, 1990-1992, 1993-1995, 1996-1999, 2000-2003, 2004-2007 och 2008-2011. Kontakta Valmyndigheten för mer information om dessa.