Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Mer om extra val

Extra val till riksdagen

Mellan ordinarie val kan extra val utlysas av regeringen. Extra val ska också hållas om riksdagen förkastar talmannens förslag till statsminister fyra gånger och ordinarie val inte ska hållas inom tre månader.

Extra val till kommun- och landstingsfullmäktige

Sedan 1 januari 2011 får kommun- och landstingsfullmäktige besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie val (enligt 5 kap. 5a§ kommunallagen 1990:900). Vid extra val bestämmer landstings- eller kommunfullmäktige, efter samråd med den centrala valmyndigheten och länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

Kalender för extra val

Generellt gäller samma tidsfrister som vid allmänna val.

Se kalender för allmänna val

Följande tidsfrister gäller endast vid extra val:

En vecka efter att beslut om extra val har meddelats

Anmälan om registrering av partibeteckning ska senast vara inlämnad till Valmyndigheten om registreringen ska gälla vid det extra valet. (Inför ordinarie val är det sista februari som gäller.)

20 dagar före valdagen

Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster. (Inför ordinarie val är det 24 dagar som gäller.)

10 dagar före valdagen

Förtidsröstningen startar. (Inför ordinarie val är det 18 dagar som gäller.)

Första dagen som budröst får göras i ordning. (Inför ordinarie val är det 24 dagar som gäller.)

till sidans topp

Vilka regler gäller vid extra val?

För väljarna kommer det i stort sätt vara som ett ordinarie val. Röstkort skickas ut, och kommunerna kommer att se till att det finns vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning. Det kommer att finnas valsedlar och valkuvert på alla ställen där man kan rösta. Det är kortare tidsfrister för vissa delar, se kalender ovan.

I huvudsak gäller de samma regler vid extra val som vid ordinarie val, se övriga menyer till vänster som beskriver det svenska valsystemet.

Det finns dock vissa lagändringar som trätt i kraft, men som inte kommer att tas i bruk förrän ordinarie val 2018. För dessa områden gäller därmed de gamla reglerna:

  • mandatfördelning, bl.a. reglerna om första divisorn,
  • valkretsindelning för kommuner,
  • partier och kandidater, samt
  • valsedlar.

till sidans topp

Är det samma partier och kandidater som vid föregående val?

Ett extra val är ett helt nytt val. Det kan uppstå nya partier att rösta på, och partierna nominerar på nytt kandidater till sina listor. Nya valsedlar måste tryckas.

Vem har rösträtt vid ett extra val?

Den som uppfyller kriterierna för rösträtt 30 dagar innan det extra valet tas upp i röstlängden. Samma regler för rösträtt gäller som vid ordinarie val.

Läs här om vem som har rösträtt vid val

till sidans topp

Information till partier

Registrera partibeteckning

Partier kan registrera sin partibeteckning. Anmälan om registrering av partibeteckning ska vara inlämnad till Valmyndigheten senast en vecka efter beslut om extra val om registreringen ska gälla vid det extra valet. (Inför ordinarie val är det sista februari som gäller.)

Läs mer om att registrera partibeteckning

Att registrera partibeteckning är dock inte ett krav för att ställa upp i val. Partiet kan beställa valsedlar utan att ha en registrerad partibeteckning.

Beställa valsedlar

Alla partier som vill får beställa namnvalsedlar (valsedlar med partinamn och kandidatlista) till det extra valet. Partiet behöver inte ha registrerat sin partibeteckning hos Valmyndigheten för att få beställa valsedlar. Valsedlar beställs hos länsstyrelsen.

Information om hur beställningar görs, blanketter för beställning och information om pris för valsedlar publiceras på www.val.se. När ett extra val är utlyst beslutar Valmyndigheten om datum för sista dag att beställa valsedlar samt anmäla kandidater.

Det är reglerat i förordning att valsedlar för extra val till riksdagen ska vara vita istället för gula.

Samma regler för utläggning av valsedlar gäller som vid ordinarie val

till sidans topp