Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valmyndighetens författningssamling

Valmyndigheten får enligt valförordningen (2005:874) besluta om vissa föreskrifter i samband med val. Valmyndigheten får också enligt förordning (2008:1280) om val till Sametinget besluta om vissa föreskrifter i samband med val till Sametinget.

Nu gällande föreskrifter som reglerar allmänna val:

Läs föreskrifterna i VALFS 2013:1 (Ändring av VALFS 2008:1) Träder i kraft 2014-02-01.

Läs föreskrifterna i VALFS 2008:1 (Ingår i VALFS 2013:1)

Nu gällande föreskrifter som reglerar val till Sametinget:

Läs föreskrifterna i VALFS 2012:1


Föreskrifterna kan beställas i tryck från

Nordstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se Webbplats: www.fritzes.se


Upphävda föreskrifter

Läs föreskrifterna i VALFS 2006:1

Läs föreskrifterna i VALFS 2006:2

Läs föreskrifterna i VALFS 2008:2

Läs föreskrifterna i VALFS 2009:1 (Ändring av 2008:1)