Start Det svenska valsystemet Tidigare val Om oss

Jobba med val i utlandet

Sverige skickar med jämna mellanrum observatörer till andra länder för att observera olika typer av val. Det är Sida som tillsammans med Utrikesdepartementet (UD) ansvarar för att sända ut svenska valobservatörer till andra länder.