Start Det svenska valsystemet Tidigare val Om oss

Jobba med val

Vid varje val engageras 30 000–40 000 personer för att på något sätt arbeta med valet.

Till exempel behövs minst tre röstmottagare till varje vallokal. Det finns ca 6 000 vallokaler. Och efter valet behöver länsstyrelsen hjälp med att räkna rösterna.

Dessutom behövs det folk som kan ta emot röster på de ställen som har förtidsröstning.