Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Nationella folkomröstningar

Vid folkomröstningar som gäller hela landet (nationella folkomröstningar) gäller i princip samma regler som vid riksdagsval om t.ex. rösträtt, valdistrikt och röstning. Det finns en särskild lag som reglerar hur nationella folkomröstningar ska genomföras. Där står det vilka grundregler som gäller för rösträtt, indelning i valdistrikt och hur omröstningen ska gå till.

Förutom den lagen fattar riksdagen ett särskilt beslut om en lag som innehåller regler som bara gäller för den aktuella folkomröstningen. Det kan t.ex. vara att utvidga rösträtten till att också gälla personer med kommunal rösträtt, vilka svarsalternativ som ska finnas och hur folkomröstningen ska finansieras.

Sverige har hittills genomfört sex rådgivande nationella folkomröstningar. Den första genomfördes redan 1922 och den senaste år 2003.

1922 Införande av rusdrycksförbud

Röstberättigade: 3 302 483
Andel som deltog: 55,1%
Ja: 49,1%
Nej: 50,9%
Blanka: Alternativet fanns inte
Ogilitiga: 6 223

1955 Införande av högertrafik

Röstberättigade: 4 866 100
Andel som deltog: 53%
Ja: 15,5%
Nej: 82,9%
Blanka: 1,6%
Ogilitiga: 6 043

1957 Tjänstepension

Röstberättigade: 4 907 701
Andel som deltog: 72,4%
Alternativ 1: 45,8%
Alternativ 2: 15%
Alternativ 3: 35,3%
Blanka: 3,9%
Ogilitiga: 10 282

1980 Kärnkraft

Röstberättigade: 6 321 165
Andel som deltog: 75,7%
Alternativ 1: 18,9%
Alternativ 2: 39,1%
Alternativ 3: 38,7%
Blanka: 3,3%
Ogilitiga: 3 153

1994 Medlemskap i EU

Röstberättigade: 6 510 055
Andel som deltog: 83,3%
Ja: 52,3%
Nej: 46,8%
Blanka: 0,9%
Ogilitiga: 2 697

2003 Införande av euron

Röstberättigade: 7 077 502
Andel som deltog: 82,6%
Ja: 42%
Nej: 55,9%
Blanka: 2,1%
Ogilitiga: 3 475

till sidans topp