Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Anpassa

Anpassa sidan

Ändra textstorlek

Du ändrar textstorleken smidigast direkt i din webbläsare.
Ändringen som du gör stannar kvar även om du lämnar Valmyndighetens webbplats.

Ändra textstorleken genom att på webbläsarens menyrad välja "Visa", "Textstorlek" och sedan önskad textstorlek.

Har du mushjul kan du prova att rulla på det samtidigt som du håller ner Ctrl-knappen – ner för större storlek, upp för mindre storlek.

Eller håll ner Ctrl-knappen samtidigt som du trycker plus för större storlek eller minus för mindre storlek.